مرتضی خانعلی
 
This Page powered by www.webstarts.com
Tell: 438-884-1346
Ted_Hajiagha@yahoo.com
​​
HAJIAGHA ARTIST
painting hajiagha
hajiagha7.jpg
iran_photo_024.jpg
p74.jpg
p119.jpg
canont3i_033.jpg
revelstoke_012.jpg
sunset_montreal_177.jpg
IMG_0558.jpg
revelstoke_045.jpg
567_005.jpg
p120.jpg
612644.jpg
7_001.jpg
job_001.jpg
p109.jpg
p30.jpg
p112.jpg
p46.jpg
winnipig_032.jpg
canont3i_016.jpg
IMG_0763.jpg
p82.jpg
612638.jpg
8_001.jpg
p36.jpg
612660.jpg
p15.jpg
canont3_010.jpg
ontario2_037.jpg
p118.jpg
6698503493_be870c57c8_b.jpg
paint_005.jpg
kamloops7_012.jpg
hajiagha19.jpg
parliament-building-ottawa_30227_600x450.jpg
winnipeg2_001.jpg
d_003.jpg
kamloops_008.jpg
612654.jpg
p97.jpg
89_032.jpg
89_031.jpg
montreal_5_30_035.jpg
612554.jpg
photo_001.jpg
photo_iran7.jpg
612566.jpg
sunset_montreal_146.jpg
p28.jpg
612626.jpg
p21.jpg
77_009.jpg
p117.jpg
photo_013.jpg
campground_055.jpg
p115.jpg
w_009.jpg
sun_046.jpg
612553.jpg
kamloops_5_017.jpg
abstract_hajiagha.jpg
kamloops7_014.jpg
paint_003.jpg
hajiagha20.jpg
p34.jpg
p25.jpg
612658.jpg
p33.jpg
day_026.jpg
612647.jpg
612629.jpg
campground_034.jpg
612565.jpg
banff_030.jpg
img_0131

سیمین ساق صفحه خوب شاعران ایرانی است
این یارو کیه غیرقانونی و مدت ده سال بدون اجازه من کاریکاتور زشت روی اینترنت پخش می کند ؟
برای مشاهده فیلم های من و اشعار در ایران برروی لینک بالا کلیک کنید
ایرانی ها اکثر انها احمق وپر حرف هستند و کم هوش اگر چشم وگوش انها دنبال زن و ناموس همدیگر نباشد و به طبیعت و رشد و خداوند فکر کنند پیشرفت خواهند کرد در غیر این صورت الاغ و گور خر یکی است