IMG_7761
IMG_7759
IMG_7757
IMG_7756
IMG_7755
IMG_7750
IMG_7746
IMG_7730
IMG_7726
IMG_7725
IMG_7720
IMG_7717
IMG_7667
IMG_7672
IMG_7673
IMG_7704
IMG_7663
IMG_7656
IMG_7654
IMG_7642
IMG_7866
IMG_7598
IMG_7627
IMG_7628
IMG_7850
IMG_7481
IMG_7425
غلامحسین هنرمند(حاجی اقا )
Iranian Canadian Artist and writers
متن ای مایل یک احمق از سازمان موساد به من
چطوری بزغاله؟ تهدید سایتتو که پاک کردی. زبون درازی زیادی کردی تهش ریدی. واسه خانعلی ویکیپدیا میخواستی ولی پشیمون شدی آره؟ دفعه آخرت باشه گوه خوری زیادی می کنی. حواسم بهت هست.
تا ده دلار توحساب بانکی داریم دولت کانادا می اید سراغ ما نمی گذارند مزه لذت بردن از دست رنج خودمان پدر شدن دیدن فرزندانمان عشق و زندگی یک احساس خوب را بفهمیم مثل برده ها زندگی می کنیم
باید ازباران پرسید رقص عشق را
باید سبزه بود زیر پای ادم لگد می شود
و فردا با غرور تمام باز می ایستد
بایداز رود روان پرسید
خنک بود دلت
باید از رفتن ماه ترسید
در دل تاریک شب
خنده ها با من نیست
اشنایی نیست
حرفی نیست
تکرار معما در کنار سنگ داغی در بیابان است
فکر می کردم ماجرا پنهان ز من
در خواسته دل بی قراری می کند
فکر می کردم هوس بالی دارد
چه زیبا تا با رقص ارزو
با اسب سفیدی نجاتم دهد
از گرداب پرسش هایم می ترسم
باید از حس عجیب بودن
پرسید تا پله اخر
چقدر راه باید رفت..چقدر..
باید از خود بگذرم
افکارم هنوز در بایدها
به هیچ دوباره برمی گردد
پرسش ها با من است
رنگ های صورتی نگران پروانه ها هستند
اما شمع در ارزوی پرواز
به اخر خودمی رسد
پنجره در انتظار نگاه تو
به اوج اندوه می رسد
اینجا ریسمان هایش هم
ادم را از اعتماد می ترسانند
دیگر سلامی نیست
باید از خطوط دیوار هم ترسید
ما تو کانادا هیچ فیلسوف و دانشمندی و شاعر و هنرمندی..نداریم همه را موساد سربه نیست کرده ؟
Very soon i lunch investigation over mussad. RCMP in North Vancouver  in Canada and mojahedin khalgh in Canada and Iranian.com by bring them in human rights in court regarding trying to kill Iranian Canadian journalists in Montreal soon my medical records are ready I will looking for answer...who are this people and what they want from me.In all evedance I have from past years and from Tehran political jail where I was holded for 45 days as Canadian amd Amnesty supporter, FBI in USA must answer over death of Morteza khanali Iranian canadian cartoonist in North vancouver ?
ازاسم و هنر و کاریکاتورمن اگربه عنوان لطمه زدن به من یا ترساندن یاتهدید کردن استفاده غیر قانونی کنید با همه دنیای شما مقابله خواهم کرد
FBI in USA must answer to my questions . did you are kill Iranian Canadian cartoonist in North Vancouver ?
who many are in Canada murder by Israel and mojahedin khalgh  in Canada we do not know ?
He is former Hwzbola in Iran and USA citizen and founder of iranian.com ?
سو استفاه از هنر من توسط مجله ایرانیان برای همه شما گران تمام خواهد شد
20180707_222646
20180707_222622
20180707_222722
20180707_222547
cartoonisrael765d
israel431
israelmoney5
israel876
golshifteh farahani
cartoonsaudi7
israelcartoon2f34
cartoon syrian694
israelcartoon777
israelcartoon234
iranian2
iranian
usa cartoon
cartoonisrael22
cartoonisrael765
usa cartoon 5
holocust3
cartiibisraek87
cartoonisrael12
syriancartoon
cartoonsyria6
right
ca124
syrian cartoon canada
ca3367
ca888
cartoon syrian69
ca678
ca124
ca3333
refugee syria
iran cartoon
Every bad things around world must be related to this country from ISIS supporting terrorism or war or propaganda, or heroin and drugs trafficking,,,every problems in are world started by USA ?
انفجار سر فیلم برداری ده نمکی ساخته اسراییل و منافقین بود کیارستمی رقیب اصغرفرهادی بود باید کنارمیرفت. شهرت زیاد الناز شاکر دوست در مقابل گل شیفته فراهانی درد سر ساز شد حادثه برایش درست کردند.خواننده حبیب بیش از حد شهرت در ایران داشت پس باید سکته می کرد
basics of law and human rights is respect
who are this animals in Iranian.com in Seattle ? publishing over and over ten years cartoons ..insulting others under my name ?
we should call USA as shit place for living
you are crazy sick is not mullahs you are
problems is world ignore sick Americans ?
Amnesty
Amir Mirza Hekmati is a former United States Marine who was arrested in August 2011 for allegedly spying for the CIA in Iran Tehran Evin jail 2013 he was in jail with me with Iranian Canadian artist and I am Amnesty international supporter .If I send information's out about him and what he told me in jail ? ...stop insulting Iranian by USA in Canada or I send every things I know about him out ?and more ..
در مورد ترور نخست وزیر ترکیه توسط امریکا مواردی را پخش می کنم که ابروریزی دارد..این خواهر کسته روانی در ایرانیان دات کام جمعش کنید یا همه تان را رسوا می کنم اگر اطلاعاتی را بیرون بدهم