painting hajiagha
IMG_0027.JPG
IMG_0018.JPG
hajiagha7.jpg
iran_photo_024.jpg
p74.jpg
p119.jpg
canont3i_033.jpg
revelstoke_012.jpg
sunset_montreal_177.jpg
IMG_0558.jpg
revelstoke_045.jpg
567_005.jpg
p120.jpg
612644.jpg
7_001.jpg
job_001.jpg
p109.jpg
p30.jpg
p112.jpg
p46.jpg
winnipig_032.jpg
canont3i_016.jpg
IMG_0763.jpg
p82.jpg
612638.jpg
8_001.jpg
p36.jpg
612660.jpg
p15.jpg
canont3_010.jpg
ontario2_037.jpg
p118.jpg
6698503493_be870c57c8_b.jpg
paint_005.jpg
kamloops7_012.jpg
hajiagha19.jpg
parliament-building-ottawa_30227_600x450.jpg
winnipeg2_001.jpg
d_003.jpg
kamloops_008.jpg
612654.jpg
p97.jpg
89_032.jpg
89_031.jpg
montreal_5_30_035.jpg
612554.jpg
photo_001.jpg
photo_iran7.jpg
612566.jpg
sunset_montreal_146.jpg
p28.jpg
612626.jpg
p21.jpg
77_009.jpg
p117.jpg
photo_013.jpg
campground_055.jpg
p115.jpg
w_009.jpg
sun_046.jpg
612553.jpg
kamloops_5_017.jpg
abstract_hajiagha.jpg
kamloops7_014.jpg
paint_003.jpg
hajiagha20.jpg
p34.jpg
p25.jpg
612658.jpg
p33.jpg
day_026.jpg
612647.jpg
612629.jpg
campground_034.jpg
612565.jpg
banff_030.jpg
ماه هم در آینه بیمار است
از عکس نیاز خود
فردا سفر سنگ است
در بیابان خشک چه درختی می خندد
منطقی نیست همه عشق ها مرده
نظر غم بر چهره دیوار می بینم
طول عمر حقیقت کوتاه
رندان جهان در رقص و خوشی
ناله ها خشکید بر ریسمان دلم
چه سفر باید رفت با این دل بیارم
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست
گربه فریادش رسیدم با ما همراه نیست
طول عمر نکبت مردان به مال اندیشی
عاقبت در خاک رفتند با کج اندیشی

طول عمر ما دراین غربت به غم ها می رسد
گوشه تنهای قلبم هم درنبودت به یغما می رسد
تیر لیلی همچون بادی تند به قلب مجنون رسید
تا به خود آمد به  گرداب عشق مجنون  رسید
خوابم نمی آید زدرد بی امان عاشقی
رنجور منم از دست مژگان ظالمی
هردم به صد تیرم زند با عشوه اش
در کوچه و بازار و سرای خانه اش
هنرمندان ما بعداز خروج از ایران با چه خفت و خواری باید زندگی کنند مرتضی خانعلی کاریکاتوریستی با شهرت و موفقیت از مان مجله توفیق که با درم بخش همکار بود در نورت نکور فقط روزی یک تیکه نان و مقداری پنیر داشت در فقر بدی بود تا اینکه برعلیه او توطعه کردند به خاطر مخالفت خانعلی با جنگ بوش با عراق و مستقل بودند هنرمند گروه های سیاسی ..خانه نشین شد و سکته کرد و مرد
مرتضی خانعلی
 
قایق زخمی بر امواج آشنایی
دربه در پیکار با امواج نامردی
مرد احتیاج خسته از بستر زخم زندگی
آرام آرام حک می کنند قصه نامردی را بر تن لطیف زندگی
همه خسته زهم درمانده هستند
در کویر زخم خورده زندگی
هرگز مپرس آب محبت را
.
This Page powered by www.webstarts.com
بی غیرت یعنی نداشتن احساس یک انسان مرده احساس و غرور را از ایرانی ها گرفته اند مابقی چه می ماند ..غیرت نباشد سرباز نیست ورزشکار نیست دانشمند نیست احساس نباشد عشق نیست مادر نیست شوهر فداکار نیست هدفی نیست امیدی نیست ..مرد هرزه می شود زن هرزه می شودجامعه فاسد می شود فساد مالی و فساد اخلاقی و فساد زبانی و دلیلی برای عشق نیست عشق یعنی پرچم و غرور حافظ و سرزمین و ملیت ..عشق نباشد ایمان نیست و اگر ایمان نباشد غیرتی نیست
Tell: 438-884-1346
Ted_Hajiagha@yahoo.com
​​
 
HAJIAGHA ARTIST
گفت با ماه قشنگ ابرسفید
نورتوبرهمه دشت دوید
من چون خویش گسترده کنم
رخ زیبای تو محدود کنم
ماه خندید بر ابر سفید
عمر تو کوتاه وزش باد دمید
ابر با باد به هم ریخت دلش
مدتی بعد دگرهیچ گشت
هرچه من من می کنی با خویشتن
عاقبت خاک می شوی بی چون وکم
گرتورا صدرخ زیبا داده اند
گذرعمررخ زیبا را زتودزیده اند
مال دنیا سنگینی و جان کندن بود
توندیدی که ابرسفید صبح ندید 
تعدادی تابلوبرای آکشنی در مونترال هرهفته تهیه شده است برای علاقه مندان به هنر ایرانی
گفتم غم تودارم ...گفتا برو عمو توکانادا هستی این ک..شعرها چیه برودنبال دلار
وقتی کانادا زندگی می کنید تازه می فهمید که ایران چه برکتی است مثلا ۴۰ میلیون تومان پول دارید می گذارید بانک و پول اضافه ان را هرماه برمی دارید مثلا شاید ۲۰۰ هزار تومان است به ان سودبانکی می گویند اگر در ایران کار می کنید مالیاتی به ان صورت ندارید اقتصادایران وابسته به فروش نفت است اگر کارمند هستید راحت در اداره چرت می زنید اگر مدیر هستید رشوه و بخور بخور دارید اگر بغال و قصاب هستید گران فروش و محتکر و بی انصاف هستید اگر اخوند هستید پول خمس و زکات را می برید این کشور ایران است هرکجا پارک می کنید روی ...دیوار بزرگ می نویسید لعنت برپدرمادرکسی که اینجا اشغال بریزد دوکیلو موادمخدر را در یک ماه دود می کنید ..شما داد می زنید ما از نسل کوروش هستیم یعنی خاک برسرت کوروش.. بعد می گوئید گور بابای اخوند و اسلام و...اما در کانادا هستید چپ و راست مالیات می دهید بانک ها اگرپولی را منظورم پس انداز شما را داشته باشند بهره نمی دهند و مالیات هم از ان می گیرند پارکینک مجانی نداریم دستمزد ما ۵ برابرکمترازدستمزد یک کانادایی است قیمت مسکن نجومی است هر روز و هرشب مثل سگی حار دنبال پول در حال دویدن هستیم .من که جرات زن گرفتن ندارم انها که دارند می دانند زن چه برکتی است در کانادا که یک شبه خانه خراب تان می کند .دختر باکره اینجا یعنی پیدا کردن دایناسور در باغچه حیاط منزل تان که اگر کنتر داشت شاید شماره انداز ان  می سوخت .....الان متوجه شدید که فعال سیاسی فقط ادم احمق کوته فکر است که در خواب و رویا در سرزمین جادوئی زندگی می کند پس بهتر است همان ریش اخوند را نگه دارید که اگر ایران هم مثل کانادا بشود باید مثل سگ هاری مرتب وق واق کنید